Good Weather - Scratch Map (Japan Edition)

Good Weather刮刮地圖(日本版)

Scratch Map Japan GadgetiCloud

輪到Good Weather刮刮地圖(日本版)開箱!!!

未開之前可以睇到佢封面上面已經隱隱約約見到日本既一啲地方

真係好想快啲打開佢呀!!!

Scratch Map Japan GadgetiCloud

 

Scratch Map Japan GadgetiCloud

歡迎來到日本!!!

係日本地圖呀!!!

雖然小編去過好幾次日本,

有幾個出名既景點都叫做去過下,

但依家再望下成個日本既版塊圖

發覺重有太多地方未去過了

未去過個啲重要咁吸引

真係要繼續努力啦....

Scratch Map Japan GadgetiCloud

好, 等我又刮下我去過既地方先

就刮秋田縣啦!!!

Scratch Map Japan GadgetiCloud

其實未刮之前已經比隻秋田犬吸引住!!!

刮左之後可以睇到顏色好鮮明同豐富

重解鎖左秋田犬啦!!!

隔離重有著明神社御座石神社

小編有去過架!!!

Scratch Map Japan GadgetiCloud

咪住先, 小編重留意到係地圖既左上角同右下角都有啲圖案可以刮喎

原來日本版重有三個部份可以比大家刮架

佢地分別係食物, 邊一個季節去同活動

Scratch Map Japan GadgetiCloud

Scratch Map Japan GadgetiCloud

Scratch Map Japan GadgetiCloud

咁樣咪可以提埋我有啲咩未食過同玩囉!!

好, 等小編每邊都刮一個來睇下先

Scratch Map Japan GadgetiCloud

Scratch Map Japan GadgetiCloud

Scratch Map Japan GadgetiCloud

咁小編就揀左我最鍾意飮既SAKE, 著過既和服, 同埋冬天

Scratch Map Japan GadgetiCloud

Scratch Map Japan GadgetiCloud

Scratch Map Japan GadgetiCloud

其中一個值得一提既地方係呢三個部份未刮之前係未睇到圖案

好似冬天咁, 未刮之前睇到係一個雪人公仔來

但刮左之後可以見到係一遍雪地

咁樣除左保持神秘感之外

重可以睇到Good Weather係制作上都花左唔小心思

Scratch Map Japan GadgetiCloud

Scratch Map Japan GadgetiCloud

Scratch Map Japan GadgetiCloud

今次既刮刮地圖日本版開箱就到呢度啦

 

想知多啲關於刮刮地圖, 可以Cilck下連結:

Good Weather Scratch Map World Japan Thailand GadgetiCloud

Good Weather刮刮地圖(世界版)

Good Weather Scratch Map World Japan Thailand GadgetiCloud

Good Weather刮刮地圖(日本版)

Good Weather Scratch Map World Japan Thailand GadgetiCloud

Good Weather刮刮地圖(泰國版)

$1 Days
$2 Hours
$3 Minutes
$4 Seconds
{"en":"New","fr": "Nouveau"}